Klauzule

Regulamin darowizn

Regulamin elektronicznych płatności (darowizn pieniężnych)

Niniejszy regulamin określa zasady dokonywania elektronicznych płatności darowizn pieniężnych na cele statutowe Stowarzyszenia Pomocy Chorym na Mięsaki i Czerniaki.

1. Definicje

1.1. Darczyńca – osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna, nie posiadająca osobowości prawnej
1.2. Darowizna cykliczna – ustalona przez Darczyńcę kwota wpłaty pieniężnej w PLN na rzecz Stowarzyszenia w ramach Subskrypcji
1.3. Darowizna jednorazowa – ustalona przez Darczyńcę kwota jednorazowej wpłaty pieniężnej w PLN na rzecz Stowarzyszenia
1.4. Operator płatności – spółka PayU ul. Grunwaldzka 182, 60-166 Poznań NIP 779-23-08-495 REGON 300523444 KRS 0000274399
1.5  Regulamin – niniejszy regulamin
1.6. Portal – strona internetowa pod adresem https://onkobieg.pl, prowadzony przez Stowarzyszenia Pomocy Chorym na Mięsaki i Czerniaki
1.7. Stowarzyszenie - Stowarzyszenia Pomocy Chorym na Mięsaki i Czerniaki Sarcoma, ul. Mickiewicza 63 pok. 304, 01-625 Warszawa, NIP 524-262-90-81 REGON 141197341 KRS 0000290920
1.8. Subskrypcja – wpłata darowizny pieniężnej przy pomocy karty płatniczej w ustalonej kwocie PLN w cyklu miesięcznym

2. Postanowienia ogólne

2.1. Właścicielem Portalu jest Stowarzyszenie Pomocy Chorym na Mięsaki i Czerniaki Sarcoma
2.2. Elektroniczna płatność darowizny pieniężnej na cele statutowe Stowarzyszenia jest dostępna w ramach Portalu pod adresem https://onkobieg.pl/przekaz-darowizne.
2.3. Przy odwiedzaniu strony internetowej https://onkobieg.pl/przekaz-darowizne przez Darczyńcę obowiązuje przestrzeganie niniejszego Regulaminu.
2.4. Przekazanie przez Darczyńcę darowizny pieniężnej za pośrednictwem strony https://onkobieg.pl/przekaz-darowizne jest równoznaczne z jego zgodą na postanowienia niniejszego Regulaminu.
2.5. Korzystanie ze strony internetowej https://onkobieg.pl/przekaz-darowizne w ramach Portalu jest nieodpłatne.

3. Sposób realizacji darowizn pieniężnych

3.1. Przekazywanie darowizn pieniężnych na rzecz wsparcia działalności statutowej Stowarzyszenia jest możliwe za pośrednictwem Operatora płatności.
3.2. Pośrednictwo Operatora płatności polega na pobraniu od Darczyńcy ustalonej kwoty Darowizny jednorazowej lub Darowizny cyklicznej i przekazaniu tej kwoty pieniężnej na rachunek bankowy Stowarzyszenia za pomocą: przelewu internetowego lub kart płatniczych, dopuszczonych przez banki do realizacji transakcji w środowisku internetowym (MasterCard – kredytowe, debetowe, biznesowe, Maestro, Visa – kredytowe i z odroczoną płatnością, debetowe, biznesowe) .
3.3. Szczegółowy zakres świadczenia usługi płatności elektronicznej przez Operatora jest dostępny pod linkiem: https://www.payu.pl/regulaminy
3.4. Płatności Darowizny jednorazowej można dokonać przy pomocy przelewu internetowego lub kart płatniczych, dopuszczonych przez banki do realizacji transakcji w środowisku internetowym.
3.5. Płatności Darowizny cyklicznej można dokonać wyłącznie przy pomocy kart płatniczych w ramach subskrypcji - bez konieczności każdorazowego podawania danych karty płatniczej.
3.5.1. Darczyńca przekazując płatność cykliczną wyraża zgodę na cykliczne, comiesięczne pobieranie przez Operatora płatności z karty płatniczej kwoty pieniężnej, odpowiadającej wysokości wartości pierwszej przekazanej Darowizny cyklicznej.
3.5.2. W ramach subskrypcji Operator płatności przechowuje dane karty płatniczej Darczyńcy, a do realizacji Darowizn cyklicznych używany jest token - wirtualny identyfikator karty Darczyńcy jako elektroniczny instrument płatniczy.
3.5.3 Zastosowany elektroniczny instrument płatniczy zapewnia wpłaty Darowizny cyklicznej wyłącznie na konto bankowe Stowarzyszenia z jednoczesnym brakiem dostępu do danych karty płatniczej Darczyńcy w Portalu Stowarzyszenia.
3.5.4. W przypadku jakichkolwiek problemów dotyczących płatności Darowizny cyklicznej (dokonanie subskrypcji, rezygnacja z subskrypcji, zmiana kwoty) należy wysłać zgłoszenie na adres e-mail: twojedane@sarcoma.pl
3.5. Za usługę pośrednictwa Operator płatności nie pobiera żadnej opłaty od Darczyńcy.
3.6. Darczyńca samodzielnie dokonuje wyboru między Darowizną jednorazową i Darowizną cykliczną.
3.7. Darczyńca samodzielnie ustala kwotę Darowizny jednorazowej lub Darowizny cyklicznej.
3.8. Darczyńca jest informowany o dokonanej Darowiźnie jednorazowej w formie komunikatu elektronicznego, umożliwiającego utrwalenie zawartych w nim danych.
3.9. Gdy Darowizna jednorazowa lub Darowizna cykliczna zostanie z jakichkolwiek powodów zwrócona, to Darczyńca jest bezzwłocznie informowany o zwrocie Darowizny jednorazowej lub Darowizny cyklicznej.

4. Zwrot darowizn

4.1. Darowizna jednorazowa i Darowizna cykliczna nie podlega zwrotowi za wyjątkiem przypadków, przewidzianych przepisami prawa.

5. Reklamacje

5.1. Reklamacje odnośnie wadliwej obsługi elektronicznych płatności przez Operatora elektronicznie na adres: twojedane@sarcoma.pl

6. Rezygnacja z subskrypcji

6.1. W celu rezygnacji z subskrypcji należy wrócić do pierwszego otrzymanego maila wysłanego przez Stowarzyszenie Pomocy Chorym na Mięsaki i Czerniaki Sarcoma i kliknąć w link „Rezygnuję” lub w poniższy link: Rezygnuję z darowizn cyklicznych
6.2. Rozpatrzenie rezygnacji z subskrypcji przez Stowarzyszenie może trwać do 14 dni roboczych.

7. Prywatność i poufność

7.1. W ramach Portalu na stronie internetowej https://onkobieg.pl/przekaz-darowizne są zbierane niezbędne dane do przeprowadzenia sprawnej obsługi w zakresie powierzonej darowizny oraz w celu kontaktu z Tobą w razie jakichkolwiek problemów.
7.2. Administratorem zbieranych danych osobowych jest Stowarzyszenie.
7.3. Dane osobowe przetwarzane będą w ramach zawarcia i wykonania umowy darowizny na podstawie art. 6 ust. 1 pkt b) Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO).
7.4. Podmiotem przetwarzającym dane osobowe jest Operator płatności.

8. Zmiany regulaminu

8.1. Właściciel Portalu zastrzega sobie prawo dokonywania zmian w Regulaminie.
8.2. Zmieniane wersje Regulaminu są publikowane w Portalu www.onkobieg.pl
8.3. Zmieniona wersja Regulaminu wchodzi w życie 7 dni kalendarzowych po opublikowaniu w Portalu.

9. Postanowienia końcowe

9.1. Regulamin dostępny jest w Portalu pod adresem internetowym www.onkobieg.pl
9.2. Prawem właściwym dla postanowień Regulaminu jest prawo polskie i Unii Europejskiej, w szczególności Kodeks cywilny i Ustawa z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. z 20117 r. poz. 1219 z późń. zm.).
9.3. Sądem właściwym do rozstrzygania sporów, dotyczących funkcjonowania Serwisu Właściciela jest będzie właściwy rzeczowo sąd powszechny z siedzibą w Warszawie; jednak postanowienie sądu nie wiąże konsumentów w rozumieniu przepisów Kodeksu cywilnego.

 

 

Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce.
Rozumiem