Cel: Wybieganie wspólnych kilometrów i zebranie środków na rehabilitację dla Ani.

Siedem lat temu postawiono Ani pierwszą diagnozę: osteosarcoma lewej kości udowej. Jesienią 2017 r. badania wykazały niewielką zmianę w postaci przerzutu na lewym płucu. Potrzebna była operacja – resekcja klinowa guza w Klinice Torakochirurgii w SPSK 4 w Lublinie oraz dodatkowo chemioterapia
w Centrum Onkologii Ziemi Lubelskiej. Rokowania lekarzy są dobre, aczkolwiek niepewne ze względu na krótki czas od zabiegu. Wyniki badań do tej pory są w normie, niezbędna jest dalsza kontrola. Dzięki naprawdę świetnej opiece lekarzy prowadzących i rehabilitacji pooperacyjnej Ania może już swobodnie funkcjonować. Jednak jakiś czas temu stwierdzono decentralizację protezy modularnej kolana. Niezbędna w tym celu jest operacja wymiany części protezy i wzmocnienie całości, aby nie doprowadzić do dalszego obluzowania. Zabieg zaplanowano na jesień 2018 r. na Oddziale Chirurgii Urazowo-Ortopedycznej w COZL. Po operacji konieczna będzie intensywna rehabilitacja w postaci ćwiczeń i masaży leczniczych, na które Ania będzie samodzielnie dojeżdżać do najbliższego Centrum Rehabilitacji.

Celem Ani jest ponowny powrót do sprawności pozwalającej jej m.in. kontynuować dotychczasową działalność w organizacjach pacjenckich, gdzie na co dzień odnajduje wiedzę i doświadczenie na wielu płaszczyznach. Ania jest aktywną osobą i urzeczywistnia kolejne zamierzenia. Diagnoza została postawiona kiedy pracowała zarobkowo, teraz powrót do pracy jest przez najbliższy czas niemożliwy. Tym samym, jej możliwości finansowania zabiegów rehabilitacyjnych są ograniczone. Każdy pokonany kilometr Onkobiegu jest na wagę sprawności Ani i innych pacjentów, dla których zwrot kosztów dojazdów do klinik, czy finansowanie leków jest niezbędny w procesie leczenia.

Ania zdobyła tytuł  Pacjenta Niosącego Nadzieję w III edycji nagród Polskiej Koalicji Pacjentów Onkologicznych „Jaskółki Nadziei”.

Każdy zdobyty kilometr w Onkobiegu i darowizna to niezbędna pomoc dla Ani i innych podopiecznych.