Autor:Onkobieg.pl

Krajowe Ośrodki Onkologiczne zapraszają na Dzień Otwarty w ramach Dnia Walki z Rakiem

Znaczna część krajowych ośrodków onkologicznych zaplanowała "otwarcie swoich drzwi" na najbliższą sobotę tj. 3 luty. Dni otwarte w ramach Dnia Walki z Rakiem są doskonałą okazją do działań profilaktyczncyh i zaproszeniem społeczeństwa do regularnego przeglądu stanu swojego zdrowia.To także wspólny głos środowisk związanych z onkologią, które walczą o jak najlepszą jakość leczenia pacjentów.

Oto fragment apelu Polskiej Unii Onkologii skierowanego do Pana Andrzeja Dudy - Prezydenta RP; Pana Mateusza Morawieckiego - Premiera Rządu RP; Pana Stanisława Karczewskiego - Marszałka Senatu RP; Pana Marka Kuchcińskiego – Marszałka Sejmu RP; Pana Łukasza Szumowskiego – Ministra Zdrowia...."Przewodnim hasłem obchodów tegorocznego Światowego Dnia Walki z Rakiem (4 lutego 2018r) jest apel Polskiej Unii Onkologicznej i całego środowiska onkologów polskich o wspólne, ponad podziałami i ponadresortowe intensywne działania na rzecz zapewnienia wszystkim chorym na nowotwory w naszym kraju - równego dostępu do europejskich standardów kompleksowej, koordynowanej i najwyższej jakości opieki onkologicznej stosownie do nadal aktualnych postulatów zawartych w Paryskiej Karcie Walki z Rakiem z 2000 r."

Kliknij, aby pobrać harmonogram działań w poszczeglnych krajowych ośrodkach onkologicznych (pdf)

Kliknij, aby pobrać Apel Polskiej Unii Onkologii (pdf)