Autor: Dorota Dziemdziela - psycholog, psychoterapeuta

Kim jest wolontariusz?

Definicja zawarta w ustawie o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie mówi, że wolontariusz jest osobą fizyczną, która ochotniczo (dobrowolnie) i bez wynagrodzenia wykonuje świadczenia na zasadach określonych w ustawie angażując się w pracę na rzecz mi.in. Organizacji pozarządowych, organizacji kościelnych czy administracji publicznej. Wolontariat jest świadomą, dobrowolną działalnością podejmowaną na rzecz innych, wykraczającą poza więzy rodzinno – przyjacielskie.

Od początku/Od czego zacząć?Start? (zastanawiam się)

Podejmując decyzje o wolontariacie warto przeanalizować czas jaki można poświęcić na te działania? Co chciałbym/chciałabym robić? Z jaką grupą mieć kontakt? Jeśli decyzja zapadła, można zacząć działać. Pierwszym krokiem jest kontakt z koordynatorem wybranej organizacji. Ustalenie planu wdrążenia w nowe obowiązki, planowanie działań. Na każdym etapie pamiętaj jednak o najważniejszym... o sobie!

Osoby z wysokim poziomem empatii, realizujący się poprzez działania na rzecz drugiej osoby są narażone na wypalenie. Zapominając o sobie narażone są na stres. Co zrobić aby to tego nie dopuścić?

1. Organizuj czas

Dobra organizacja to połowa sukcesu. Jeśli łączysz pracę, obowiązki domowe i dodatkowo wolontariat ułożenie planu dnia/tygodnia jest pomoce. Ile czasu poświęcisz na pracę, ile dla rodziny, ile na obowiązki domowe, ile jesteś w stanie poświęcić czasu na wolontariat? Realne oszacowanie czasu pomoże odpowiednio dopasować obowiązki Tobie ale także koordynatorowi.

2. Wypoczywaj

Wolontariat jest dobrowolną decyzją. Podopieczni często potrzebujący cierpliwości, uwagi i zrozumienia są uważni i wrażliwi na nastroje towarzyszy. Wypoczęty Wolontariusz to dobry Wolontariusz. Nie bój się odmówić gdy czujesz zmęczenie. Odmowa w sytuacji zmęczenia jest formą zadbania o siebie. Wykonując obowiązki ponad normę jesteś narażony na utratę koncentracji, uwagi, masz mniejszą mobilizację. To nie sprzyja nawiązywaniu relacji z podopiecznymi. A oni jako odbiorcy twojej dobrej woli są najważniejsi.

3. Realizuj swoje pasje

Pozwalając sobie na relaks wykonując ulubione czynności ładujesz baterię do działania. Mając moc jesteś w stanie przekazać ją innym. Swoją postawą możesz inspirować i dawać wiarę podopiecznym. Może okaże się, że zarazisz swojego podopiecznego swoją pasją lub odwrotnie?

4. Korzystaj ze szkoleń

Szkolenia w grupie dają możliwość wymiany doświadczeń z innymi wolontariuszami. Każda osoba ma inne zasoby, inne doświadczenie, inne pomysły. Wymiana inspiruje, wzmacnia kreatywność. Dodatkowo zdobywasz wiedzę, uczysz się nowych i wzmacniasz stare umiejętności.

5. Podróż zwana życiem

Bycie Wolontariuszem to fantastyczna przygoda. Przygoda podczas której możesz poznać mnóstwo wspaniałych ludzi, nawiązywać przyjaźnie, uczyć się nowych umiejętności. Oprócz tego, że dajesz innym radość, poznajesz siebie.